حکمت ابدی نور
شرکت حکمت ابدی نور
(برادری لوگوس)

لوگوس یعنی مکانی که خداوند همه اشیاء را در آن به وجود آورده است.
لوگوس را باید در وجودت درک کنی، نه در جمله

گروه برادری لوگوس:
رشد، تعالی، عظمت، انسانیت

مختصر داستان شرکت حکمت ابدی نور ( برادری لوگوس )

بنیانگذاران لوگوس با بررسی 7 ساله، برترین مدل های کسب و کاری و ... روز جهان و استفاده از نقاط قوت و کنار گذاشتن نقاط ضعف آنها، توانستند به مدل جدید به نام مدل لوگوس دست پیدا کنند.
مدل لوگوس تماما بر اساس منافع اعضای لوگوس و همچنین ارزش آفرینی برای جامعه بیرون از لوگوس ساخته شده است.
این مدل بر پایه قوانین محل فعالیت، شفافیت تمام و کمال مالی، تصمیمات و...، تصمیم گیری جمعی، برابری و عدالت بین تمامی اعضا و موارد بسیار مهم دیگر است.

مستندات قانونی و قوانین داخلی لوگوس

لوگوس، رشد بدون قید و شرط

صدای اعضای ما را بشنوید

نظرات اعضای برادری لوگوس

فرزندان کسب و کاری برادری لوگوس

کسب و کارهای برادری لوگوس

بیشتر بدانیم

لوگوس چطور فعالیت میکنه؟

لوگوس تشکیل شده از اعضای فعال و معتمد که دور همدیگه برای رسیدن به اهداف بزرگی که به نفع جامعه لوگوس و جامعه بیرون از لوگوس طبق قوانین محل فعالیت می باشد، تلاش میکند.

اعضا برای ورود حتما باید معرف داشته باشند و احراز هویت شوند. سپس اسناد و مدارک بین لوگوس و متقاضی ورود، رد و بدل می شود. و در صورت تایید توسط هیئت مدیره و بنیانگذاران، به عنوان سهامدار لوگوس پذیرفته می شود.

هر شخص که وارد لوگوس می شود به عنوان صاحب شرکت به میزان سهام خریداری شده شناخته می شود و برگه سهام موقت و سپس دائمی  رسمی و مورد تایید دریافت میکند. هر شخص باید هر ماه حداقل یک سهم به قیمت روز ، خریداری کند تا آن مبلغ به حساب شرکت واریز شود.

تمامی سهام های خریداری شده توسط اعضا، بر روی طرح های کسب و کاری سهامداران لوگوس سرمایه گذاری می شود. این طرح ها باید طبق قوانین کشور مخل فعالیت باشد و همچنین توجیح اقتصادی داشته باشد. (برای خواندن قوانین کامل برادری لوگوس، به بخش اساسنامه و الواح برادری لوگوس مراجعه شود)

هر کسب و کار جداگانه به عنوان شرکت ثبت و زیر مجموعه لوگوس قرار میگیرد و بخشی از درصد شرکت مستقیما به خود مجری کسب و کار داده می شود.

تمامی درآمد ها بین تمامی اعضا، بر اساس تعداد سهام خریداری شده تقسیم می گردد. 

مدل لوگوس بسیار وسیع تر و قوی تر از چند پاراگراف است که به زودی در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد. این مدل در حال طراحی کامل تر است تا در دسترس عموم قرار گیرد. این کار باعث رشد و توسعه مدل بوگوس و درآمدزایی انسان ها در بخش مالی و آموزش ها و… می باشد.